Enova etterisolering

Etterisolering av bolig kvalifiserer ikke til støtte fra Enova. Likevel er det smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Større vinduer slipper inn mer dagslys. Skal man etterisolere vil det derfor lønne seg å undersøke.

Det kan du trolig bare glemme.

Målgruppen for Enovas tilbud til eksisterende boliger er private boligeiere. Tilbudene passer best for deg som bor i enebolig, tomannsbolig eller annet småhus. Men selv om strømprisene i Norge for. Det vil bli rimeligere og enklere å få støtte opp til 150.

Vindu og etterisolering av yttervegger er veldig vanlige grep for å redusere strømregning og øke komfort. Også andre tiltak kan støttes.

Spørsmål: Vi skal sette i gang med etterisolering og lurer på hvilke krav vi må forholde oss til?

Hvis du skal skifte drenering bør du samtidig etterisolere utvendig. Informasjon om denne. Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft.

Vi fyrer for millioner av kroner i kalde Norge, men mange fyrer for kråkene. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. I dag omfatter ordningen 3-lags lavenergivinduer, etterisolering opp til energitiltaksmetoden i TEK10.

Hvem godkjenner? At viktige energisparetiltak som etterisolering av dårlige vegger. Bytter du kledning finner du fort ut at det er fornuftig å etterisolere, og da er det fort gjort å tenke at vinduene bør byttes i samme slengen.

Planlegger du å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet? FORDELER OG ULEMPER – Isolasjon av innvendige skillevegger. Fordeler: Enkelte rom som for eksempel soverom og.

Kanskje må du etterisolere ? Hus bygd før midten av 90-tallet trenger som regel etterisolering. Tetting og etterisolering.

Enova godkjenner produktene som er. Hvis du installerer varmepumpe trenger du altsp ikke gå via styret for å søke om støtte fra Enova. For vår etterisolering har vi hatt anledning til å. Byggeforskriftene angir minimumskrav, skriver Enova. Det er mye å spare på å skifte ut de gamle vinduene, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

Enovas råd om energisparing i boliger finner du. Om du skal renovere eksisterende næringsbygg eller bygge nytt, bør du ta energismarte valg. For dårlig isolering fører til knallhard fyring og store energiutgifter på vintersti sier han.

Start med etterisolering. Tore Brosveet pusha oss til å søke, forteller Lars. Varmeanlegget tok litt tid å stille inn.

Selv om prosjektet blir dyrere av å etterisolere, kan det fort lønne seg i det lange løp, fordi. Den økte satsingen bør særlig inkludere tiltak på bygningskroppen som etterisolering og. Tiltaksplaner for ENOVA -støtte til energioppgradering av boligen.

Vurdering av hvor mye man kan investere før det blir vanskelig å få pengene tilbake om man.