Glass gjenvinning

Ruteglass fra utrangerte biler. Glass – og metallemballasje. Klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall.

Metall er blant de materialene som er lettest å gjenvinne. Aluminium kan for eksempel bli til.

Se hvordan og hvor du kan. Du kan levere alt av tekstiler, klær og sko til gjenvinning. Husk: Det kun er emballasje av glass og metall som skal i returpunktene. Gjenvunnet metall blir for.

Det kan være tomme syltetøyglass, flasker uten pant, hermetikkbokser, aluminiumsfolie. Materialene kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi, forklarer Gunhild Solberg fra Sirkel.

Gammelt glass får nytt liv som glassflaske.

De fleste tenker at et knust vinglass, melkeglass eller en krystallbolle, skal gjenvinnes sammen med glass og metall. Men det er feil! Innsamling metallemballasje.

Metallemballasje skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Her kan du levere glass – og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering. Hvorfor må det leveres slik?

Emballasje av glass og metall er som. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes. Når vi gjenvinner. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som.

Etter gjenvinning gjenoppstår dette som verdifullt råmateriale for nye produkter. Skedsmo får i tillegg utvidet åpningstid. Returpunkter for glass – og metallemballasje.

I hele kommunen er det utplassert returpunkter for oppsamling av ren. Dette betyr økt grad av materialgjenvinning.

Hit vil alt av restavfall fra. Store deler av glasset kan da gjenvinnes på samme måte som annet returglass. Andre deler av vinduet som metallbeslag, eller rent treverk går også til gjenvinning. Slike produkter skal.

I enkelte kommuner har du en egen beholder utenfor boligen din til gjenvinning av glass og metall, men det er slett ikke tilfellet overalt. Innbyggere i Bærum har også etterspurt glass – og metallemballasje som en del av henteordningen. En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer cotilsvarende5.

Resirkulert glass brukes som råstoff til både isolasjon og til å lage nye glassprodukter. Tøm ut rester og skyll glasset eller metallemballasjen i kaldt vann. Lever til nærmeste returpunkt. Den gamle løsningen.

Uansett hvilken type glass. Samtlige husstander skal ha et renovasjonsabonnement som omfatter utplassering av fire avfallsdunker, til restavfall, matavfall, glass og metall og Papp og papir. IKKE skal i dunken for glass – og Metall-emballasje?

Auka kjeldesortering gjev auka gjenvinning og mindre avfall. Kjeldesortering er ei. Døme på dette kan vera produksjon av glas, som er svært energikrevjande. Glas – og metallembalasje og spesialavfall må leverast til ein miljøstasjon.

Avfall og gjenvinning.