Pris på sagtømmer

En normal snittstokk i hvilken som helst skog, er normalt. Og for sagtømmer er prisen satt ned med til kroner. Fastpris på sagtømmer er tømmerpris basert på en forventet gjennomsnittlig dimensjon og kvalitet, mens en dimensjonsprisliste gir en sagtømmerpris basert på.

Førstehåndsverdi og pris for tømmer. En tredjedel av dette gikk. Markedet for tømmer foran vinterhogsten er preget av stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke.

Sagbrukene har redusert trelastlagrene sine. I august ble det betalt 4kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet. Tilsvarende pris i juli var 40 og i juni var.

Pris på sagtømmer

Tømmer varierer i pris både i forhold til kvalitet og marked. Tømmerpris er selvsagt viktig for skogeier her og nå, men danner også grunnlaget for langsiktige. Det vesentlige er imidlertid at nåværende og forventede priser på tømmer og innsatsfaktorer i. Nå øker lagrene av tømmer i Europa og prisene går ned.

Det er like mye som i fjor. Massevirke utgjorde prosent av eksporten. Tømmerhogst og levering av sagtømmer reduseres ved leveringsstopp eller uakseptabel låg pris på massevirke. Vi har konkurransedyktige priser.

Kontakt skogbruksleder for befaring og prisvurdering. Inngår du avtale med Glommen Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil. Med en lav råvarekostna kan de.

Pris på sagtømmer

Aldri før er det registrert så høy pris, og hogstkvantumet økte med 9. Spesialutgave – Tømmer. MEDLEMSBLAD FOR VIKEN SKOGEIERFORENING.

Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. Norsk Treteknisk Institutt. Prima sagtømmer. Siste året har det vært en gjennomsnittlig prisnedgang for industrivirke.

Dagens pris på skurgran burde starte på 6kroner pr. Kapping av tømmer. Aptering med stokkpristabell ut fra periodens priser og målereglement. Den som skal hogge skog, må følge med på de gjeldende markedskrava for å utnytte verdiene i skogen.

Pris på sagtømmer

Rekordhøye priser på tømmer. Skogbruksleder Håvard Telebond. Borgar Østerås i Allskog som nå kan si at både massevirke og sagtømmer har prishopp samtidig.

Lauvtrebruk kan fortelle at de betaler fra 5- 8kroner per kubikkmeter for spesialtømmer av osp og fra 3– 5kroner for prima, priser langt over det som. Vi kjøper tømmer til gode priser over hele Norge. Bruk av politiske.

Produksjonskostnadene for de ulike brukerne av tømmer og flis. Dette fører til økt etterspørsel og høyere priser også her. Store mengder tømmer av varierende størrelse ble lastet om bord i.