Sette opp støttemur selv

Støttemur og forstøtningsmur. Du kan bygge forstøtningsmur uten. Anleggsgartneren bruker gummiklubben til å banke på betongen og komprimere den. Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 90cm.

Generelt kan vi si det er to slags murer, rene hagemurer som kan brukes til oppbygging av be kantstøtte og skjerming mot innsyn, og støttemurer som brukes til. Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = det du skal bygge). Gravde, støpte fundament, stablet og bakfylte selv. Tegningene jeg leverte inn inkluderte tversnitt av mur med. ASAK Miljøstein viser deg hvordan du setter opp en støttemur.

Ta på deg arbeidshabitten og gode arbeidshansker og sett i gang. Først kan det være greit. Husk at mur og pussesand skal ha maks kornstørrelse på 3-mm.

Grav en grøft, led vekk vann og fyll opp med stein og pukk.

Hopland selv foretrekker å mure med horisontale skiftlinjer fordi muren da synes bedre som en. Skal man sette opp en støttemur, er det viktig å gjøre et skikkelig grunnarbeide før selve jobben med å bygge støttemuren kan begynne.

For de som skal sette dem opp selv er mini Trønderblokk et naturlig valg, på grunn av den håndterbare vekten. Større blokker må stables.

Etterhvert som støttemuren finner sin form, og du fullfører selv oppmuringen – så er det på tide å fylle på med masser bak muren. Man kan for eksempel søke om å sette opp en støttemur selv, dersom det er et mindre tiltak. Hvilke forstøtningsmurer du kan søke om selv, må du avklare med.

Hvis du tenker på å sette opp en støttemur over meter, bør du kontakte din kommunes byggesaksavdeling og. Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil meter, minst meter. Du må søke med hjelp fra fagfolk eller som selvbygger dersom.

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette. Mur inntil meter kan du søke om og bygge selv. Mulighetene er mange for å finne gode løsninger enten det er i skrånende terreng, nivåforskjeller opp til naboen, eller om du skal bygge opp plenen. Kombimur sette som en stolpe i hjørnet.

På denne siden vil vi gi deg. Bygge selv, tommestokk. Forstøtningsmur ( støttemur ) er en mur som støtter opp løsmasser o.

Det betyr at privatpersoner ikke selv kan utføre jobben. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan sette begrensninger. Noen tiltak kan du søke kommunen om selv, andre tiltak må du ha hjelp av. Her har vi listet opp en rekke tiltak med utdypning om det er søknadspliktig eller ikke.

Har du planer om å utvide bo bygge terrasse, utvide boligen, sette opp gjerder rundt hagen, eller bygge balkong? Om du må søke, kan søke selv eller trenger å engasjere en ansvarlig søker for ditt planlagte tiltak eller prosjekt, kommer an på hva du skal.

Slik søker du selv. Planlegger du å bygge en støttemur ? Men det er viktig å være klar over at selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt. Levegg og støttemur. Noen råd og forutsetninger når du skal sette opp støttemur.

Det er mye å sette seg inn i når man skal sende inn en byggesøkna og det. Noen mindre forstøtningsmurer kan du sette opp selv uten søkna noen kan du som tiltakshaver søke om selv, og så er.

Arnfinn Sarilla selv utbedre egen innkjørsel.