Støtte til støyskjerming

Statens vegvesen arbeider for å forebygge og redusere støy fra vegtrafikk. Dersom du tidligere har fått støtte til andre tiltak på din eiendom. Tilskudd til oppføring av støyskjerm for barnehager. Men støyskjerming har han ikke krav på, verken ute eller inne.

Men – og her er det et stort men – Hole vil likevel ikke få noen støtte til. Etter en periode tok hun igjen initiativ til å gjøre hverdagen bedre, og kontaktet Norsk forening mot støy. Der fikk hun låne et måleapparat for å. Søkte du om støtte til støyskjerming før fristen gikk ut 16.

Da har vi gode nyheter til deg. Krav til en god støyskjerm. Du kan kontakte veimyndigheter for støtte til fasadeisolering og støyskjerming av både.

En støyskjerm demper normalt 5-dB, avhengig av høyde, konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. Funksjon og plassering. Vi har støyskjerming som effektivt beskytter mot støy. Disse skjermene kommer i ulike utforminger i enten tre eller stål.

Støtte til støyskjerming

Støtte for klatreplanter: Her er NoiStop Green brukt for å skjerme eiendommen mot støy og toglinjen like bak. Klatreplanter har begynt å dekke. Miljøforurensning. Gjerde, innhegning mot veg, levegg, støyskjerm.

Gjerde og levegg og støttemurer kan du søkes om selv. Søke med hjelp av fagfolk. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Muligheter og utfordringer.

Støtte til støyskjerming

Jernbanen har oppfylt sin andel av nasjonale mål for støy, og arbeider kontinuerlig for å innfri støykravene til. Gruppa har også oppslutning og vedtatt økonomisk støtte fra Velforeningens årsmøte. Bane Nor meiner endringa.

Informasjon om støyregelverk, kilder og ansvar, beregning av støy og ofte stilte spørsmål. Velkommen til Viken fylkeskommune.

Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder. Før du setter opp gjerde, levegg eller støyskjerm må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt. Støy kan føre til helseplager.

Støtte til støyskjerming

Det er regler for både høyder og. Lørenskog må, som en del av byområdet Oslo, utføre. Bygge og anleggsstøy i Drammen. Plaget av støy ? Ta kontakt med de som støyer.

Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig. Følgjande er unntatt søknadsplikt.

De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet.