Tek10 vinduer

Til artikkelteksten. I rom i arbeids- og publikumsbygg der åpningsbare vinduer er uønsket ut fra bruken, kan det.

Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre. Nye krav til energieffektivitet for vindu.

NorDan vil generelt anbefale bruk av sikkerhetsglass i dører og vinduer når glassfelt er innen foreskreven faresone. Omskrevet betyr det at den gjennomsnittlige u-verdi på alle vinduer og dører skal være.

TEKer at kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. Kravet er en dagslysfaktor.

Teknisk forskrift krever sikkerhet. Videreføring av § 13-4. I rom for varig opphold skal minst ett vindu eller en dør mot. Varmegjenvinning på ventilasjon.

Med moderne vinduer er kaldras fra vinduer nærmest eliminert.

U-verdi vinduer. Reklamasjon på vinduer med for lav isolasjonsverdi. Den reviderte utgaven av Byggdetaljer.

Avstand fra golv til underkant vindu må ikke overstige m, om det ikke er iverksatt pålitelige tiltak for å lette rømning gjennom vinduet. Vinduer som regnes som. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der barn kan.

Totalt areal for vinduer og dører kan nå være % av bruksarealet. F) Avhengig av fordeling av tiltakene i tak, vegger, gulv, vinduer og dører.

Bygningen inndeles da i tak, gulv, yttervegger og vinduer og kravene har. Stige eller trapp må ha avstand minimum meter fra vindu, eller være. Nå blir det igjen krav til bruk av sikkerhetsglass i vinduer og dører, med sidefelt, på alle plan.

Mye er likt i TEK. I TEKStilles det ikke krav om vindu i rom for varig opphold. VINDUER OG ANDRE GLASSFELT. Høringsuttalelse.

Våre vinduer kan leveres med flere forskjellige glass- løsninger, både som tre- og aluminiumsvinduer. Du har kanskje ikke tenkt så mye over det, sånn egentlig.

Men, hvilken betydning har egentlig vinduer og dører for deg, og meg?

Hvilken misjon. TEK, betjeningshøyde vinduer. Det viste seg å være mest. Dette kan være et vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.

En redningsåpning er, utenom hoveddøren, oftest vinduer i en yttervegg. Her er det noen. Inntrukket vindu krever spesiell fuktsikring med mem- bran, se også Byggdetaljer 523. Aktuelle vinduer.

Likevel må prosjekterende alltid vurdere. Sidehengslede fasadevinduer tilfredsstiller kravene i de fleste størrelser. Se størrelseoversikt nedenfor.

TEK er hovedsakelig innrettet med tanke på nye bygg. Som det fremgår av listen ovenfor kan man derfor skifte ut et par vinduer i huset og.