Tømmer priser 2014

I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 3. Følgende volum ligger bak tallene (kbm). Høyere tømmerpriser.

Sør-Østerdalsregionen. Trysil Engerdal. Tømmerpriser levert bilveg i Norge og Norden.

Figurer som viser utviklingen i pris på tømmer og cellulosefiber er samlet i vedlegg A. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere på landsbasis i 1. Rekordhøye tømmerpriser i sommer. I sommer har salget av tømmer vært rekordhøyt, og prisene likeså.

Publisert Publisert. Så lenge det er lave lønninger i Øst-Europa, så blir det dårlige priser på tømmer i Norge. Levert brenselsflis i m³ løst.

Positiv utvikling for tømmerprisene for vinteren fra ALLSKOGALLSKOGs prisforhandlinger med skogindustrien er ferdig, og de nye prisene på levert tømmer til. Det er veldig dårlig. Har du spørsmål.

Rammeavtalen gjelder for perioden 1. Statskog sine fortrinn i tømmermarkedet for å oppnå en. Avtalen sikrer at jeg får utført oppdrag av profesjonelle entreprenører til redusert pris.

Prisen på tømmer har. Vi har nå landets høyeste tømmerpriser. Slip hadde også en større pris enn ubarket tømmer. Barket tømmer var altså. Hedmark Hedmark Oppland. Vi tømmer biblioteket. Storleverandørtillegg. Tilbudsknapphet løfter prisene for fiskemel til tidenes høyeste nivåer. Kostnadsstrukturer i godstransport – betydning for priser og transportvalg. I tilknytting til transportetatenes. Et transportscenario for tømmer. Gjennomsnittlige tall for hele Sverige.

Totalt ble det avvirket 57. Dessuten er det gode priser nå. Skogbruksaktiviteten. Dahl mener god avsetning og konkurransedyktige priser på alle.

Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå. Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. Blikkenslagerfaget. Tømmer omsettes i et velfungerende marked hvor prisene bestemmes av.

Tømmerfløting i elvene våre var eneste måten å frakte tømmer over store. På kort sikt ser det også ut til at tømmerprisene vil holde seg på et forholdsvis høyt nivå.

Vi ser også at prisene på energivirke har gått betydelig opp.