Trappetrinn høyde

Skal du bygge trapp, er det viktig å få riktig trinnhøyde. Vi forteller deg. Men det er ikke bare høyden på trinnet som er avgjørende for trappa.

En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det er upraktisk med en skråning eller en rampe. En tre- og metalltrapp er oftest. Høyde på trappen 2.

Velg antall trinn 13. Tykkelsen på trinnene mm. Ta kontakt med oss dersom du har mindre eller større høyde. Blir det flere eller færre enn trinn, legger du til eller trekker fra ca 2mm pr trinn.

Det anbefales at en trapps stigning, altså høyden mellom trinnene, er mellom 15. For å få en trapp. Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon som frostsikring.

Ut i fra høyde -nivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være. Slik finner du riktig trinnhøyde.

Bygg en trapp som er god å gå i. Det er da tatt utgangspunkt i at trappen har opptrinn, noe som er vanlig for en etasjehøyde på opp til ca 2cm. Trenger du flere trinn, er det bare å legge til. Ved utforming av trapper må man også ta høyde for de transportbehovene som kan oppstå, for eksempel.

I tabellen kan du finne riktig trinnhøyde og trinn – dybde for en gitt trappevinkel. Alle trinnene har en vinkel på grader. Montering av trappetrinn. Mål trappens høyde. Del den med antall trinn. Krav stilles også til frihøyde og bredde i trapper. Inntrinn skal ha sklisikker overflate. Trappevange 2- trinn cu-impregnert. Fri bredde i trapp skal være minimum m og fri høyde. Jo lavere høyde på opptrinnet, jo lengre må. Jevn stigning og samme høyde på opptrinn.

Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med avrundet kant. Hovedtrapp som betjener mer enn en boenhet.

Trapp : Vanger fortrinnsvis 48x1mm. Her kan du gi inn verdi for trappens høyde, eller du kan trykke på knappen Pek og få følgende kommando. Les trappehøyde fra z-verdien til tegningselementer.

Deretter tok trappen deg opp i høyden. Topplate til Redi Støttemur er beregnet brukt som trappetrinn. Dybden på trinnet. En trapp med ”god rytme” og riktig forhold mellom høyde og dybde, er tryggere å ferdes i enn trapper som ikke tar hensyn til dette.

Trinn til konkurransedyktige priser. Rsklisikkerhet og høy bærevne. Oppfyller Rbrannkrav. Se høyde, bredde og andre trappetrinn mål på lager.

Det er opplagt å fullføre en vakker gulvløsning med trappetrinn i samme materiale, noe. Med en høyde på opptil meter er Douglas et tre som vekker oppsikt.