Varme under parkett

Hvis vegger og tak er skadet av nikotin, sot eller vannskjolder, må du rengjøre med et kraftigere rengjøringsmiddel og male med sperrende maling. Finn tips til hvordan du går frem når du skal male taket innendørs.

Mal hele taket uten pauser for å få et så jevnt resultat som mulig. Sørg for at du har nok maling på rullen, så unngår du skjolder. Beregn god tid – mal hele taket uten pause.

Husk å male hele taket i lysets retning, og ikke ta lange pauser før hvert strøk er ferdig.

Mal alltid overlappende vått i vått slik. En hvitmalt himling vil «løfte» taket og visuelt gi inntrykk av at rommet er større. For å jobbe raskt, og unngå skjolder, er det en fordel å bruke et forlengerskaft.

Pusset tak uten skader males med en takmatt maling. MAL TAK UTEN SKJOLDER. Arbeidsstillingen er annerledes og kan være krevende. Bruk forlengerskaft for å. FOTO: Øivind Lie.

Da unngår du skjolder og du jobber raskere. Med skaftet får du opp farten når du påfører, samtidig som du får god avstand til det du skal male, slik at det er. Male tak uten skjolder.

Få nymalt tak uten skjolder. Slette tak i rom med store lysinnfall sladrer umiddelbart på nedsmussing, uensartet underlag og ujevn påføring av malingen.

Råd for et best mulig resultat når du skal male taket ! Enkle grep kan hjelpe deg, slik at du unngår skjolder. Derfor er det veldig viktig med godt verktøy, bruk nok maling, og mal to strøk. Da får du et godt resultat. Da river du opp halvtørr maling med rullen, og det vil kunne synes som skjolder.

På denne måten arbeider du deg innover taket til du når den taklisten som er. Er taket uten taklister, fuger du overgang mellom tak og vegg. Høy temperatur gjør at malingen tørker fortere og det er stor fare for at malingen blir skjoldete. For mye maling resulterer i “gardiner”.

Et for tynt lag gir “helligdager”. Glemmer du å bruke en liten rull mot taket ? Trinn 1: Begynn med å male med pensel der rullen ikke kommer til.

I kanter, hjørner, ved lister og tak. Det er vanskelig. Veggene er som sagt dekket med gips og sparklet. De ble deretter grunnet med vegg og takmaling før vi startet å male dem.

Er det noen som har. Skal du male en ny gipsvegg eller platevegg eller – tak, vær nøye med å. Du får best resultat uten ujevnheter hvis avsetningen ikke har begynt å tørke.

Holder det å vaske litt, eller må man male hele taket ? Living takmaling tørker raskt og har ubetydelig lukt. Få oppskriften på hvordan du kan male vegger inne. Både rengjøring.

Er overgangen mellom vegg og tak helt rett kan du feste maskeringstapen i taket. Da rekker malingen å smelte sammen, uten å skape skjolder, før den tørker. Maling av tak har en annen fremgangsmåte enn maling av vegg.

For å unngå skjolder i taket er det viktig med rikelig maling på rullen. Mange synes at det å male taket selv er en anstrengende jobb og ønsker derfor å. Dessuten bør du ikke male vegger som er utsatt for direkte.

Har du malt en vegg eller et tak etter alle kunstens regler og endt opp med et lite tilfredsstillende. Uten grunning på sparklede flater eller flekker vil det lett bli glansskjolder etter maling.

Velg kjølige eller overskyede dager for maling av metalltak. Hvordan hindrer jeg at mose og løv tetter.