Brannklasser

Forskriftstekst med veiledning. Relevante anvisninger. Fravik og dokumentasjon. Eksempler fra brannkonsept. Vurdering av brannklasser.

Ved definisjon av brannklasse legges risikoklassifisering til grunn, da byggets anvendelse sammen med dets størrelse og. I klasseangivelsen angis hvilke typer branner slukkeren egner seg for.

Dette angis med bokstavene A, B og C. Hver bokstav illustrerer type brann. I brannseksjon med ulike brannklasser skal egenskaper til brannskiller.

Er du ikke helt stø på betegnelsene for brannmotstand og brannklasser ? Få en forståelig oversikt over. En bygnings brannklasse (BKL) henger sammen med de skadelige konsekvensene en brann kan ha for liv, helse, samfunnsmessige interesser og.

Foto: Rogaland brann og redning IKS. Hvorfor tenkte ingen på brannklasse 4? DEBATT: I diskusjonen etter brannen i parkeringshuset på Sola. Risikoklasse: ▫Bestemmes. Bygningers brannklasse ( BKL).

BRANNKLASSER OG BRANNMOTSTAND. Brennbare materialer i konstruksjon. Lett-Tak er det best testede takelementet i Europa, og vi har nå oppgradert oss til å tilfredsstille brannklasse REI-90. Testen er utført på SINTEF.

Vi kan levere brannporter med brannklasse EI3 E6 EI6 EI9 EI1opp til EI180. Våre brannskyveporter levers som standard selvlukkende. Brannklasse – En og to etasjer. Det er seks risikoklasser, fra til 6. Du vet vel att vi kan leverere våre trapper, rak modeller og spiralformede, i brannklasse Rom Du vill?

Etter byggreglerne, BBR, skall. Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø inndeles byggverk i brannklasse til 4.

Definisjon av brannklasser ut fra hvilken konsekvens en brann i bygningen kan få er vist i tabell 6. Alle apparater er godkjent for bruk mot en eller flere brannklasser. Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. NEMKO sertifiserlingslisens 368. Benyttes for å forhindre spredning av brann og branngass via ventilasjonsystemet.

Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand utfra brannklasse. Ikke-brennbare materialer er et sentralt element i brannforskrifter og helt avgjørende for bygningssikkerheten i tilfelle brann. Velg Rockfon akustikkhimlinger. Handle raskt og enkelt med hjemlevering til hele Norge.

EXT, og er i brannklasse B, s1-dK210. Generelt om branntrygt.