Dør og vindu

Grove Knutsen takstige IM-10. Typegodkjent takstige i galvanisert stål til bruk for adkomst til pipe etc. Tilpasset tak tekket med trapestakplater.

Felles for alle disse produktene er krav om typegodkjenning. Våre stigetrinn, takstiger, plattformer etc.

Takstige, fast. Direktoratet for. Dersom pipen er over meter over tak. Utførelse og montering av takstige. For både typegodkjente takstiger og. Welands takstige er både lett og stabil.

For å gi ekstra sklisikring og økt sikkerhet er trinnet profilert. Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke lenger godkjent.

Har du typegodkjent takstige som er festet etter leverandørens anvisning? Relaterte ord: takstiger, takstige pris, takstige montering, typegodkjent takstige, montere takstige, godkjent takstige, snøfanger tak, krav til takstige, takstige krav. Krav til godkjent takstige og løs stige.

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden: Det er ikke krav om å ha typegodkjent. Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at type godkjent utstyr er montert.

Med hver stige medfølger nødvendige skruer. Leveres i galvanisert og. Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige.

I noen tilfeller har. Herøyfjerdingene får for tiden besøk av folk som vil selge takstiger. I den forbindelse oppfordrer feier Torfinn Andreassen herøyfjerdingene til å sørge for å kjøpe. Alle tak med helling mot gesims eller lignende skal ha fastmontert takstige eller trinn.

Arbeidstilsynets regelverk krever ikke typegodkjente stiger, men likevel. Det har medført at dersom du ikke har godkjent stige på taket ditt.

En slik type takstige er typegodkjent, og er pipa under meter fra laveste. Videre er den godkjent for tak der fasadehøyden ikke overstiger. De sier at takstigen skalvære typegodkjent og festet.

Vaktmesterhjelpen monterer og leverer alle typer takstiger og stigetrinn for tilkomst til pipe og luftelyrer. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver. Vi tilbyr kun utstyr som er typegodkjent i Norge og fra kjente produsenter. Se noen av våre takstiger i vår nettbutikk.

Brannsjefen kan ikke pålegge feieren å feie der det ikke finnes godkjent stige. Meget enkel montasje. Husk å oppgi type tak. Fra: Hasvik kommune. Dokument: MANGLENDE TYPEGODKJENT TAKSTIGE. Det er krav om typegodkjent takstige på alle tak som har ikke er flate, uansett type tak. Det er eiers ansvar å sikre godkjent tilgang til brann- og feier-inspektørene. Det forutsettes å være montert takstige, trinn eller takbru på alle tak som har helling, og.

Bruk av typegodkjent utstyr tilpasset det aktuelle taket. Piper som stikker mer enn 1. Stige av tre blir ikke godtatt.