Grus og pukk database

Toggle navigation. Søke i database. Fylke, kommune. Trondheim kommune ved Trondheim bydrift ønsker innspill fra leverandører på anskaffelse av grus og pukk.

Markedsdialog skal fortrinnsvis organiseres uke 36. Mobilgrus AS fra, Innlandet.

San pukk og grus. Grus- og Pukkdatabasen. Sogn og Fjordane. Prosjektet går over tre år. Dette vil vera ein viktig. NRKs Trygdekontoret har satt fokus på viktigheten av Norges grus – og.

Her er NGUs grus, pukk – og steintippdatabase til god hjelp. NGUs grus- og pukkdatabase og fylkesvise ressursregnskap gir både oversikt og detaljkunnskap om disse ressursene.

Pukk kan brukes til de samme formål som. Bergindustriens byggeråstoff – san pukk og grus. Norges geologiske undersøkelses grus, pukk – og steintippdatabase holder oversikt over eksisterende ressurser i Norge.

Frøseth AS er totalleverandør av alt innen san grus, pukk og asfalt. Vi har massetak i Verdal, Levanger, Sparbu og Mosvik. Områdene som i NGUs grus og pukk – database har status som ”meget viktige” er vurdert i planarbeidet. Totalt inneholder NGUs database pukkforekomster, hvorav kan.

Forekomster i NGUs mineralressursdatabase (unntatt grus og pukk ). Stein og grus til Hvaler måtte hentes fra fastlandet, slik man for. Data fra NGUs natursteinsdatabase. Gode pukkressurser blir derfor stadig viktigere.

Store nasjonalt viktige grusressurser er attraktive også for. Pukk – database som gir oversikt og detaljkunnskap. For byggeråstoffene grus og pukk utgjør transport en relativt.

Akershus (NGUs database ). Figur 3-Snitt av. GRANADA, Nasjonal grunnvannsdatabase, er tilgjengelig som en. Query: Pukk og grus – verdivurdering (ID: 33).

Geodatabase Version Name: Historic Moment: Return Distinct Values: True False. Result Offset: Result Record. Holtet Pukk og Betong AS driver i dag et pukkverk i Redalen i Krødsherad kommune. Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller arter på lokaliteten i Miljødirektoratets database.

Forekomsten er lys gabbro ifølge NGUs database, og er beskrevet av. GranadaWMS – Nasjonal grunnvannsdatabase (0). Eer høy, er grus, pukk og deponi etterspurt.

Oversikten over produsentene genereres med utgangspunkt i data fra NGUs pukk – og grusdatabase, DMFs register over virksomheter som. Frode Jørgensen er ansatt som ny direktør for Pukk og grus i NCC Roads.

Vi har foretatt et dypdykk ned i Byggfakta sin prosjektdatabase, ved.