Hay shop

For eksempel kan du – under visse forutsetninger – bygge en garasje på inntil meller et tilbygg på muten å søke. OVERSIKT OVER BYGGEREGLER.

GARASJE : Kan du bygge en garasje uten å søke om lov? Se om garasjen, terrassen eller boden er lov å bygge uten at du må søke om tillatelse fra. Byggeregler garasje.

Husk at ved bestilling av garasjen, med forbehold om byggetillatelse, så vil du få tilsendt fasade- og snittegninger i målestokk. På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du til enhver tid gjeldende regler. Vi benytter også skjemabasen som ligger på. Hvis det er krav om to plasser, og en må være «på terreng» betyr det at man kan ha en plass i garasje også må det være plass til en bil til på egen tomt.

Nye byggeregler gjør det mulig å sette opp garasje på inntil kvm uten å søke. Nye endringer i byggereglene gjør at du nå blant annet kan sette opp garasje.

Dette må du vite om de nye byggereglene.

To av ti vil bygge nå. Følgende kan du stå ansvarlig for selv. Garasje, bo uthus. Frittliggende bygning – garasje, lekestue, bo sykkelskur ol.

Mange ønsker seg platting, terrasse, garasje eller nytt gjerde. For noen år tilbake ble reglene myket opp for å gjøre søknadsprosessene enklere. De fleste garasjer har en garasjedør i front slik at kjøretøyet eller fartøyet enkelt kan føres rett inn i garasjen.

En garasje uten sidevegg og dør kalles for en carport. Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. En frittliggende bygning, som for eksempel en garasje, krever ikke.

Enkelte kommuner har strenge byggeregler i reguleringsplanen, som for. Når du skal bygge en garasje eller uthus så må du først sjekke om planene dine er i samsvar med planen for eiendommen.

Mange har blitt kjent med at det ble innført forenklede byggeregler 1. Du kan for eksempel føre opp en garasje eller annen “frittliggende bygning” på. Det er noen spesifikke krav.

Sjekk om du må søke tillatelse for å bygge garasje.

Dersom du må søke finner du informasjon her. Tilbygg er når du utvider husets fotavtrykk. Du kan i utgangspunktet bygge en frittstående garasje på inntil muten å søke kommunen. Med frittstående menes at garasjen ikke er knyttet sammen med.

Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan. Kommunens planer (kommuneplan og reguleringsplan) begrenser muligheten til å bygge garasje, bo uthus, anneks og lignende.

Forenklingen av byggereglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Kan du for eksempel bygge garasje og balkong uten å søke om. NYE BYGGEREGLER : Jan Tore Sanner (H) og Morten Lie i Direktoratet for. Mindre tiltak som utebo mindre tilbygg under kvadratmeter, garasje under 50.

Kommunen kan godkjenne plassering av mindre garasje, uthus og lignende mindre tiltak nærmere grensen enn m, dersom samlet. Slik søker du selv.