Liftmaster myq

Vi legger i hovedsak ASAK belegningsstein, men kan også skaffe andre typer ved spesielle ønsker. Bærelag av grovpukk, komprimering med vibroplate. Krev god drenering for å være telefri.

Der et konvensjonelt dekke av belegningsstein vil holde mest mulig. Legg gjerne fiberduk i bunnen dersom det er løse masser av jord eller.

Strøsingel, avretting f. Krever god drenering for å være telefri. Fyllehøyde – cm. Bruk av veinett vil normalt redusere tykkelsen på bærelaget med %. Skal du legge belegningsstein på gårdsplass, gangvei eller sti har du behov for et.

Komprimeringskontroll av mekanisk stabilisert bærelag med statisk platebelastningsforsøk i henhold til kravene satt i Statens vegvesen N200. Produkter i denne artikkelen: Gråmix Armert fiberduk for belegningsstein.

Dersom dekket med fast settelag er på et bærelag av drensbetong, etableres det også i bærelaget fuger. Fugene i bærelaget legges rett under fugene i dekket. Bærelaget vil for veier med stor trafikk som regel være oppdelt i øvre og nedre bærelag. Fuger, ca mm brede, fylt med fugesand.

Har du planer om å legge belegningsstein ? Når bærelaget er avmettet med finere masser slik at ikke selve grusen forsvinner mellom store steiner, og er. Belegningsstein. Stein kan være så mangt – fra brostein og skiferheller til belegningsstein og. Du må fylle på med nok bærelag til det står igjen ca.

Total infiltrasjon – system A. Permeable dekker med belegningsstein. Legges innkjørselen med brostein, skal det igjen være minimum et centimeters bærelag av kult. Forsterkningslag. Oppå det må det legges minst cm.

Dimensjonering mot telehiv. Krav til materialer i fuger, settelag og bærelag.

Dekke består av: ○ «Steindekke» (gatestein, plate, belegningsstein eller helle) inkludert fuger. Vårt bærelag består hovedsaklig av det vi selv har sprengt og pigget ut av. Spenn snorene langs.

Deretter legges et bærelag av pukk og grus. Dette laget må jevnes ut best mulig og bør komprimeres med en platevibrator. Denne får du leid. Til bærelaget brukes ikke-leirholdig stabilgrus med grov kornstørrelse.

Bruksområde: Finavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus. Husk at helningen for den ferdige belegningen også gjelder for bærelaget. Her må du også ta.

Vi anbefaler å bruke fin pukk som underlag før du legger stein. Det “pakker” godt og gir.