Lino solutions

Mattene er veldig godt egnet å bruke i kombinasjon med ferdigplen for å. Lagt på eksisterende plen Har du plen fra før er underlaget klart til bruk med en gang. Aspmyra Stadion. Bodø-Glimt mot erkerivalen TIL. Underlaget må planeres og tromles før legging.

Lino solutions

Start leggingen med en rett kant på den lengste siden. Legg rullene godt inntil hverandre slik at mattene. FERDIGPLENEN FRA MOEN GRESS dyrkes på sandholdig jord som gir beste kvalitet. Gressarmering i betong legges på samme måte som andre betongsteinbelegninger på et solid underlag av stampet grus.

Lino solutions

I stedet for fugesan. Selv om det er høst kan du fint legge ferdigplen. Det er ikke for sent. Da blir den liggende. Informasjonsfilm for de som vurderer å skaffe seg ferdigplen. Show less Show more. Groper og søkk i jordlaget kan gi dammer med vann, og gjøre klipping. Overflaten avrettes nøyaktig, slik at ferdigplenen kan legges på et plant underlag. Gressrullene skal gro seg fast i underlaget før du kan bruke plenene fullt ut.

Prisen for ferdigplen varierer ut fra antall kvadratmeter du kjøper. Jo større areal du. Legg ferdigplenen på et fast, men ikke hardpakket underlag.

Lino solutions

Før du legger ferdigplenen er det lurt å rake litt lett, slik at røttene får god jordkontakt. Bruk gjerne en valse for å få et fast underlag og risp forsiktig med ei rake før plenen legges. Spre også litt kunstgjødsel på området. Vanning før du legger plen har.

Dermed er det ennå ikke for sent å legge ferdigplen i hagen. Før legging av ferdigplen må underlaget planeres, tromles og underlaget bør også gjødsles. Vi anbefaler å starte utrulling fra arealets lengste rette kant. Bruk gjerne plenrulle så underlaget blir hardt og flatt slik at plenen kan legges på plant underlag.

Gressmatta jevner ikke ut ujevnheter i. Dersom underlaget består av grove masser, vil det være fornuftig å legge. Få anbud på ferdigplen i Fredrikstad. Skal brukes til underlag for ferdigplen. Jeg ønsker å få tak i god matjord som underlag på en ferdigplen.

Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli. Med ferdigplen betaler du litt mer for å få en fiks ferdig plen. Ferdigplen skal legges på et fast, men ikke hardpakket underlag. En ferdigplen kan tas i bruk etter cirka to-tre uker, eller så snart den har slått rot i underlaget.

Vår jord egner seg utmerket som underlag for Herremyrs ferdigplen. Vi leverer forskjellige typer vekstjor etter hvilket formål den skal brukes til.

Ujevnheter skyldes dårlig forarbeid av underlaget, og er ikke så lett å gjøre noe med. Kanskje prøve å dra utover et tynt jordlag over gresset i. Jorda må være godt jevnet – det gjør du best med ei jernrive. Rett før legging kan du med.

Blant annet som underlag til ferdigplen og ny plen, større be blomsterkasser, grønnsakshager og potter. I tillegg selger vi pyntebark i liters. Utmerket som underlag til ferdigplen.

Anleggs – Jord er en jord med basis i avskrapnings masser og kompost, velegnet som underlag for.