Massevirke pris

Massevirke pris

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 3kroner per kubikkmeter massevirke, noe som er. Fastpris eller dimensjonsprisliste. Massevirke, emballasjevirke og energivirke m. I annet kvartal i år steg prisen på massevirke med hele prosent. Det gir en pris på 4kroner kubikken for furu og 5kroner for gran.

Gjennomsnittsprisen for massevirke økte med kroner fra andre kvartal i fjor til samme kvartal i år. Det var også en liten økning i avvirkningen.

Per Kveseth, sier til Norsk Skogbruk at nedgangen der er størst for massevirke. Og for sagtømmer er prisen satt ned med til kroner. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på.

For massevirke av gran og furu er prisene på ca 2kr. PRISER PER FYLKE: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved.

Massevirke pris

Markedssituasjonen for massevirke er fortsatt preget av lav etterspørsel og en lav pris for viktige deler av treforedlingsproduktene. Høy pris på massevirke.

Størst økning var det siste året på massevirke med til prosent. Total verdi tømmersalg kr. Gran skurtømmer. Disse krysspriselastisitetene synes å ligge på nivået 5. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Birger Solberg, NMBU. Bakgrunn og mål. Mjøsen Skog øker nå prisen på massevirke med nesten prosent. Resultatet er en kraftig prisøkning på massevirke gran og furu, nær 30.

Massevirke pris

Kunnskap om markedskrav. Driftspris konvensjonell drift. En kartlegging av. Da det kun er få svenske aktører fører dette til liten konkurranse og dårlige priser til skogeieren.

Våre konkurrenter tilbyr i noen tilfeller. Uten avsetning på massevirke, blir det også nedgang i tilgangen på. Basert på forutsetninger om hvordan økt volum og pris påvirker. Pris Biobrensel.

I begge scenarioene vil forutsatte priser på sagtømmer og massevirke i modellen bestemme. For sortimenter med fastpris, eksempelvis massevirke, er det fastprisen som framkommer. Etter en periode med. Vi kan levere bjørk, annet løvtretømmer, tørrgran eller massevirke av furu.

Artikkelen fortsetter. Mjøsen skog øker nå prisen på massevirke med nesten prosent. Tømmeret transporteres til kunden. Denne uka har de.