Naturstein heller

Spenn snorene langs. Deretter legges et bærelag av pukk og grus. Dette laget må jevnes ut best mulig og bør komprimeres med en platevibrator. Denne får du leid.

Til bærelaget brukes ikke-leirholdig stabilgrus med grov kornstørrelse. Bruksområde: Finavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus.

Her må du også ta. Husk at helningen for den ferdige belegningen også gjelder for bærelaget. Vi anbefaler å bruke fin pukk som underlag før du legger stein. Bærelag og avrenning belegningsstein.

Produkter i denne artikkelen: Gråmix Armert fiberduk for belegningsstein. Det “pakker” godt og gir.

Dersom dekket med fast settelag er på et bærelag av drensbetong, etableres det også i bærelaget fuger. Fugene i bærelaget legges rett under fugene i dekket.

Fuger, ca mm brede, fylt med fugesand.

Har du planer om å legge belegningsstein ? Når bærelaget er avmettet med finere masser slik at ikke selve grusen forsvinner mellom store steiner, og er. Belegningsstein. Stein kan være så mangt – fra brostein og skiferheller til belegningsstein og.

Du må fylle på med nok bærelag til det står igjen ca. Total infiltrasjon – system A. Permeable dekker med belegningsstein.

Legges innkjørselen med brostein, skal det igjen være minimum et centimeters bærelag av kult. Oppå det må det legges minst cm. Forsterkningslag. Dimensjonering mot telehiv.

Krav til materialer i fuger, settelag og bærelag. Dekke består av: ○ «Steindekke» (gatestein, plate, belegningsstein eller helle) inkludert fuger. Skal du legge betongheller eller belegningsstein, er det helt. Vårt bærelag består hovedsaklig av det vi selv har sprengt og pigget ut av.

Vi legger i hovedsak ASAK belegningsstein, men kan også skaffe andre typer ved spesielle ønsker. Krev god drenering for å være telefri.

Der et konvensjonelt dekke av belegningsstein vil holde mest mulig. Legg gjerne fiberduk i bunnen dersom det er løse masser av jord eller.

Strøsingel, avretting f. Krever god drenering for å være telefri. Fyllehøyde – cm.

Bruk av veinett vil normalt redusere tykkelsen på bærelaget med %. Komprimeringskontroll av mekanisk stabilisert bærelag med statisk platebelastningsforsøk i henhold til kravene satt i Statens vegvesen N200.