Ombygging av fjøs

Slike fjøs har ofte en bredde på – m med noe variasjoner mellom ulike deler av Norge. Men i kombinasjon med «rett bonde» og driftsopplegg, ser me og velfungerande fjøs med fôringsliggebåsar.

Og til låg kostna som er hovudargumentet for å. Et prosjekt på ombygging av fjøs i Rogaland fra sau til ammeku. Fjøset har plass til ammekyr, kviger og okser. Bygget har kanalomrøring, ny.

Så stor og flott fjøs. Etter at mjølkedrifta vart avvikla har me hatt litt sauer og ammekyr, Me har siste åra. Lurer du på om du skal bygge tallefjøs eller liggebåsfjøs med eller uten gjødselskraper?

Vurderer du å bygge om ditt eksisterende fjøs ? Vi kan bistå med gode. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell. Ved fjerning av betonggolv i eksisterande fjøs med.

Ombygging av fjøs og etablering av ny produksjon.

Gjødsel, fôr- og ventilasjonsbehov er utregnet til fjøset. Etter poenggivingen og samtaler med faggruppen for nytt ammekufjøs på Mære. Landbruksskole, ble.

Her er Ida Rakel Findalen i gang med sluttføringen av et ombygd fjøs og. Dobla tilskot til ombygging av fjøs. Formannskapet i Kviteseid applauderte satsing i landbruket i kommunen og dobla tilskotssummen som.

Driftsplan, et verktøy. Kor stor er motivasjonen for å bygge fjøs ? Kva er det verdt for. Dersom me skal ha med kvigeoppdrett, kan desse vera i båsfjøset etter ei ombygging ? Me kan jage kviger frå det gamle fjøset til det nye på. Vi stiller enten det gjelder bemanning eller bistand til både nye fjøs og ombygging av eksisterende bygninger.

FKRA ser på denne delen. Det koster ingenting. Har lenge hatt planer om og bygge om en gammel fjøs til garasje med leilighet på topp. Har fått ett par tegninger som jeg ikke er til nå men.

Erfaringer med ombygging av båsfjøs. Løsdriftsfjøs er en type fjøs hvor dyrene kan bevege seg fritt mellom.

Oversikt over ferieboligen. Verrières, Charente, Frankrike. Ominnredning av eksisterende fjøs til ammekufjøs. Eer rivingsarbeider betong og betongarbeider.

Undersøkelsen viste at geografisk plassering har en sammenheng med. Kuer i fjøs (Copyright: Colourbox). Melkeproduksjonen er i rask. Fjøset betaler for seg selv, mens Inn på tunet betaler maten jeg setter.

Sissel Langørgen å få investeringsstøtte til ombygging til løsdriftsfjøs. Når det gjelder kylling og fjørfe skjer det ingen investeringer. Kyrne kalver tidlig på våren og kalvene må oppstalles i fjøset sammen med kyrne.

Eksempel på ombygging av båsfjøs til løsdrift for ammeku. Full oversikt i fjøset med vårt nye overvåkningskamera.