Standard vinduer

Record skyvedørsautomatikk er elegant, driftssikker og et resultat av mange tiårs erfaring med utvikling og produksjon av kvalitetsprodukter. Tid dørautomatikk. I følge brannkonsept: Nødlys skal gi lys i minst 30minutter etter straumbrot, bygget er risikoklasseto etasjar for. Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimumm.

I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på. Dørautomatikk er tilgjengelig på Indeed.

Ledere, Tilsynsvakt, Service Tekniker og mer! Universal dørautomatikk for små og store dører. Justerbar kraft. Lavt lydnivå, maks dB. Microprocessor styring for jevn og sikker bevegelse.

Automatikk-Service AS er sertifisert Dorma-partner og leverer det meste til inngangspartier og dører. Vi tilbyr våre kunder systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning av dører. I bygg der det ferdes mange personer slik som i.

Vi produserer og monterer skyvedørsautomatikk og slagdørsautomatikk fra kjente leverandører og tilbyr komplette løsninger for dørmiljøer med. Leverandør av dørautomatikk og elektroentreprenør skal kontrollere og dokumentere at løsningene som installeres ivaretar forskriftskravene.

Direktoratet for. Automatiske dører monteres for at du skal slippe å åpne tunge dører manuelt. Dørene åpnes automatisk ved å trykke på en knapp eller ved bruk.

En dørautomatikk kan styres fra mange forskjellige impulsgivere, eksempelvis adgangskontroll, porttelefon, albuebryter eller radar. Dersom det benyttes.

I forbindelse med nymontering av dørautomatikk på oppdrag for NAV Hjelpemiddelsentral, der Picomed er installatør, vil monteringen av UPS være inkludert i. Vi anbefaler alle våre kunder å utføre årlig service på dørautomatikk, spesielt på slagdørsautomatikk. Selvlukkende dør må ha påmontert dørautomatikk med mindre det er dokumentert at den manuelle åpningskraften er maksimalt N. Ny generasjon dørautomatikk.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne stiller store krav til dørautomatikken. Ved å montere automatisk døråpner, er din bedrift med på å begrense smitten. Vi benytter Dorma som vår hovedleverandør. Vi tilbyr adgangskontroll, porttelefoni, dørautomatikk, lås og beslag, samt overvåkningsanlegg m. I senere tid har vi også levert flere store online ladeanlegg for.

Dessuten gjør dørautomatikk det mye enklere for bevegelseshemmede å ferdes rundt i bygningen. Forretningsadresse.

Kontaktinformasjon. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis. Dørlukkere kommer med varierende egenskaper og i varierende størrelser. Roca Industry AB.

Ved å velge dørautomatikk vil man gi et inntrykk av kundevenlighet, kundene vil føle enkelhet ved besøk og slipper problemet med utpassering og hendene fulle. Vi jobber med alle merkevarer på. Dører som oppnår tilfredsstillende åpner- kraft og hastighet i h. Slagdører med dørautomatikk. Low Energy- begrens ningene, kan benyttes uten sikkerhets.

Dørstyring er en fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er. Korridordører er som regel hovedatkomst og hovedrømningsvei.

C krav), så er det kun dørautomatikk som ivaretar en. Denne har alle. ASSA ABLOY SW 2med 1graders åpningsvinkel.