Stige felleskjøpet

Standard farge er sort. Andre farger på bestilling. Det må benyttes vår typegodkjente innfesting øverst og nederst for at systemet skal være godkjent. Vi har et godt utvalg av takstiger og annen taksikring som gir økt trygghet for både den på taket og de som oppholder seg under.

Popularitet, Mest solgt i min. Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres. Det har medført at dersom du ikke har godkjent stige på taket ditt. Takstige○ En godkjent takstige.

Enkel åmontere, du trenger bare en oppladbar drill og en 8mm pipenøkel. Passer til alle typer tak. Leveres i føgende.

Adkomst til pipe for feier skal være via godkjent takstige og i enkelte tilfeller også takbro, samt pipeplattform om pipen er høyere en m. Stigesikring monteres. Montere godkjent takstige på skifertak. Lengde ca 8-meter. Vinkel ca grader.

Der godkjent takstige mangler, kan midlertidig adkomst for feiing aksepteres. Ved aksept for midlertidige løsninger, må det tydelig kommuniseres at dette ikke.

Stige felleskjøpet

Godkjent takstige må være montert på alle tak med helling utover. Welands takstige er både lett og stabil. For å gi ekstra sklisikring og økt sikkerhet er trinnet profilert. Tak- stigen er godkjent for innfesting av livline og kan.

Relaterte ord: takstiger, takstige pris, takstige montering, typegodkjent takstige, montere takstige, godkjent takstige, snøfanger tak, krav til takstige, takstige krav. Krav til takstige Adkomst på tak Der feiing foregår fra tak med helling, skal det være montert. Det må være godkjent takstige når det feies fra tak. Vi kan montere den takstigen du allerede har skaffet, eller så kan vi gi tilbud på alt det som trengs for en godkjent og sikker takstige.

Stige felleskjøpet

Om du har pipe som skal. Taksikringsutstyr omfatter takstiger, stigetrinn, sikringslinekroker og forskjellige. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige. Dette betyr at enhver hytteeier må ha tilgjengelig en godkjent stige, eller montert takstige, som sikrer feierens adkomst. Videre er den godkjent for tak der fasadehøyden ikke overstiger.

Stige felleskjøpet

Påse at takstigen er godkjent. Herøyfjerdingene får for tiden besøk av folk som vil selge takstiger. I den forbindelse oppfordrer feier Torfinn. Alle tak med helling mot gesims eller lignende skal ha fastmontert takstige eller.

Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen. Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent. Trestiger er ikke godkjent. Bøylestiger og lignende.

Det betyr for eksempel at det skal besørges: Godkjent stige opp til taket, minimum meter over. Hensiktsmessig og godkjent takstige, plattform, gangbru, o. Alle spjel sotluker og ovnsdører.

Arbeidstilsynet.