Taktekking flatt tak

Flate tak har en takvinkel under grader og tekkes med enten asfalt eller folie takbelegg. Flate tak stiller store krav til takbeleggets kvalitet og holdbarhet. Våre takbelegg løsninger er ekstremt værbestandige og har meget lang levetid – se her! Har du en bolig med flatt tak ? Unngå lekkasje ved å passe på at taktekking og sluk er i orden.

Kontakt oss for tjenester innen taktekking og blikkenslageri!

Dette bør ligge på det flate taket ditt. Skal du legge nytt eller rehabilitere et flatt tak ? Vet du hvilken tekking som blir brukt? Bevissthet rundt valg.

På flate tak brukes membran og taktekking som blir sveiset fast. Det vil derfor ofte være større. Hva er de viktigste forskjellene mellom flate tak og skråtak?

Disse har alltid som regel tiltaksklasse taktekking fra Direktoratet for Byggkvalitet.

Bruk taktekker med tiltaksklasse 2. Flate tak er mer komplekst å legge enn skråtak og krever spesialkompetanse. For å være trygg på entreprenørens erfaring, kan. I en to lags taktekking skal alltid første og andre lag sveises sammen til ett lag.

Fordi taktekning på ett flatt tak med innvendig nedløp fungerer annerledes enn et. Ta smarte valg for det flate taket. BMI Norge har utviklet og produsert taktekking i mer enn 1år.

Erfaringen gjør at produktene vi tilbyr til flate tak er bevist å kunne. Det jeg lurer på er hvilken taktekking man bør velge til flatt tak, det er ganske værutsatt også.

Mpris på isolering35cm snitt og tekking med asfaltpapp flatt funkishus? Fått ca pris på 725meks mva pluss sluk.

Isola Mestertekk Kombi benyttes som mekanisk festet taktekking på flate og skrå tak. På skrå tak kan Isola Listetekking eller Isola Profillist benyttes for å gi tak og. Flate eller svakt skrånende kompakte tak må tekkes med asfalttakbelegg eller takfolie med sveiste skjø- ter, se Byggdetaljer 544. Nortekk utfører taktekking av flate tak både på nye og eksisterende bygg.

Vi har løsninger og kompetanse til å hjelpe deg gjennom hele prosessen. Omtekking av tak. Vitartak leverer taktekking i høy kvalitet og med lang levetid.

Taktekking av flate tak, skråtak og andre takflater. Takpapp kan brukes på alle tak, uansett om dette er flate tak, eller tak med mye fall. Alder på taktekking.

Husk at taktekkingen på flate tak har en konstruksjonsform der dårlig utførte detaljer har større risiko for større skader enn det. Vi arbeider med flate og lett skrånende tak, takbelegg, membraner, asfalt og.

Anvisningen omhandler detaljløsninger for tak tekket med takfolie eller. Ingen tak er helt flate, men har et fall slik at vannet renner bort. Rogaland Tak har spesialisert seg på taktekking av alle typer flate tak. Trenger du hjelp med taket?

Ring oss, og vi kommer på gratis befaring! Produktet kan legges på store eller små tak, som ett lag eller som som en del av en to-lags taktekking.