Tek 10 våtrom

De viktigste reglene med krav til oppussing av våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). TEK) er oppdatert. Det er alltid viktig å huske følgende: BESKRIV DET.

Krav om sluk i gulv på våtrom (ba dusj og vaskerom) er erstattet med. Kommunen kan etter søknad tillate at. Nyoppførte våtrom har regler for hvilke fallforhold som golvene skal innfri.

TEK med tilhørende veiledning. Veiledningen om Preaksepterte ytelser. Byggebransjens våtromsnorm et mye brukt hjelpemiddel for planlegging, utførelse og kontroll av våtrom.

MÅ våtromsnormen (BVN) følges når det bygges bad eller vaskerom? Når det er sluk i gulvet, er rommet da automatisk definert som et våtrom ? Artikkelen gir eksempler på planlegging av fall hvor det benyttes flere sluk. En løsning med nedsenket dusjområde (dusjgrube) er ikke i. TEKer tidligere regelverk.

To oppdaterte blader beskriver kravene i forskriften.

Vann på gulvet. Krav om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes. TEK åpner for flatt gulv utenfor dusjsonen. Det er skummelt, mener fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

Felles regelverk. VåTROM OG ROM MED. VANNINSTALLASJONER. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. BVN eller anvisninger i Byggforskserien. Eksempel på innbyggingssisterne i vegg i våtrom (BVN 410). Byggteknisk forskrift ( TEK ) og dens tilhørende veiledninger. KFB TH – SKADE – Tolkning av falllproblematikk -TEK. Og forskriftene til arbeid på våtrom er omfattende. Reglene står nedfelt i Forskrift om tekniske krav til byggverk, gjerne forkortet Tek10.

Vår klare anbefaling er å. I våtrom skal følgende minst være oppfylt a) Rommet skal ha sluk. Sluk skal monteres i alle våtrom og anbefales i alle.

Innebygde sisterner: «Rom uten sluk skal utformes slik at.

Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres, og i andre rom enn våtrom skal. Kjøkken er ikke bygd som våtrom, og flere vanntilkoblede maskiner gjør at kjøkkenet nå er.

Teknisk rom med sluk, er mao ikke våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). TEK -stiller høye krav til dokumentasjon av våtromsarbeider. Normen kan brukes.