Utvendig vinduslister

Kommunen kan godkjenne plassering av mindre garasje, uthus og. Det kan være unntak fra disse reglene for spesielle tiltak (f.eks basseng).

Fremskrittspartiets fylkesårsmøte i Vestfold og Telemark mener at dagens regler for bygging av garasjer og uthus uten søknad må utvides. Lov om planlegging og.

Frittliggende bygning på bebygd eiendom.

Et eksempel kan være et uthus som tas i bruk som anneks. Bo uthus, veksthus eller dukkestue. Tilbygg på garasje – regler, størrelse og personlig ansvarsrett.

Jeg skal i utgangspunktet ikke bruke de nye reglene, så hovedspørsmålet er om man kan ha bygge et tilbygg på 50mpå en. NYE REGLER : Fra 1. BOD ELLER UTHUS : Fra 1. Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke.

Sjekk om du må søke for å bygge bo uthus eller drivhus.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for. Kommunens planer (kommuneplan og reguleringsplan) begrenser muligheten til å bygge garasje, bo uthus, anneks og lignende. Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk.

Du må fortsatt følge de regler som gjelder i. Disse tiltakene er frittliggende bygninger for. Nye regler fra 1. I noen tilfeller kan du.

Du må selv passe på at regler i kommuneplan og reguleringsplan er overholdt. Dette er generelle regler for hele landet, så sjekk for sikkerhetsskyld om det er egne regler i reguleringsplanen der du har din hytte.

Skal du bygge nytt uthus, klarer du mye med sunt bondevett. Det hjelper imidlertid lite hvis du ikke følger byggetekniske lover og regler.

Vilka regler som gäller för friggebodar till exempel storlek, höjd och. For dager siden —. Advokathjelp ved garasje og uthus uten byggetillatelse? Våre advokater har års erfaring.

Det betyr at gesimshøyder, avstand. Regler som må overholdes.

Det er først når du har satt deg inn i hvilke regler som gjelder for din eiendom du kan. Du kan sette opp uthus på inntil kvadratmeter pr. Bo garasje og andre mindre, frittliggende bygninger. Hva må til for å slippe søknad?

Terrasse, veranda eller balkong. Hvilke regler for høyde og areal gjelder? Om du trenger å søke om oppføring. Frittstående bygninger, eksempelvis bo uthus og garasje.

Garasje, bo uthus o. Les mer om regler og få gode tips om å bygge tilbygg til hytte her. Dette gjelder frittstående bygg som bo garasje eller uthus i én etasje uten kjeller. Enklere byggeregler.

Du kan bygge mye uten å søke men du har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med. Ved å bestille situasjonskart får du kart og.

Det er gitt nasjonale regler for mindre tiltak som du kan bygge uten å søke. Tilleggs-bygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.).