Vindu 100×60

Uten isolasjon på yttersiden vil murveggen fortsatt være kald. Skal du etterisolere kjelleren innvendig må du være mer forsiktig. Du må være helt sikker på at dreneringen er go og at det ikke er fukt i kjelleren. Rundt grunnmuren må det ligge drensrør, godt under innvendig gulv.

Drensrørene som er perforerte (slisser som vann kan renne inn i) legges til en sandfangkum. Ekstra isolasjon vil i både nye og gamle bygninger, på loft og i kjeller, på gulv og tak, forhindre varmetap. Innvendig isolering. For å unngå å miste verdifull plass.

God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Om du kun isolerer innvendig er faren større for at det oppstår fukt. Hensikt og omfang. Dette kapitlet omhandler drenering av underbygningen.

Rørene skal være glatte innvendig. Ny drenering gir deg et godt innemiljø og øker byggets verdi ! Kondens og fuktskader kan oppstå ved kun innvendig isolering. Elektroosmose eller annen.

Vi utfører alt av drenering, men alltid benytter vi dobbeltveggede stive rør med glatt innvendig overflate. Våre rør tetter seg aldri slik byggevarehandelens rør har. Fasec-platene passer til innvendig isolering av vegger, tak og gulv samt varmeisolering av kalde rom, og benyttes i tillegg utvendig som isolering. Isolert takgjennomføring leveres som tilbehør.

Vindu 100x60

Takgjennomføringen har tett bunnplate for tilkobling av ønsket. VSR leveres med løs flens. Den har selvlukkende spjeld og innvendig drenering med nippel i dim ø32mm for tilkobling til vannlås.

Det er nippel for anslutning til spirokanal i bunnen på. Snøsmelting, vårflom og tunge nedbørsmengder fører ofte til store mengder overflatevann. Når vannet først renner inn i boligen – renner.

Nytt utvendig tettesjikt. Utvendig dampåpen isolasjon. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.). Drensrennen lagerføres hos oss med rister i støpejern eller galvanisert stål.

Vindu 100x60

Kan bestilles med bredde opp. Løsninger med innvendig isolering er ofte skadeutsatt. Fukt er den vanligste årsaken til skader på overflater og materialer i kjellere.

Vindu 100x60

Tilstoppet drenering kan være. Drenering ved graving er den eneste sikre løsningen for å unngå dette. Vi har også god erfaring. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre.

Du kan unngå innvendig isolering ved å isolere utvendig. Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering. Dette viser seg som kalk- eller saltutslag på muren, og noen. Dyr drenering rundt grunnmuren er normalt løsningen når fuktigheten kommer inn gjennom kjellerveggene.

Men tilstrekkelig drenering er ikke alltid mulig. Om dere kun har innvendig isolering, vil faren for fuktskader øke betraktelig. Særlig eldre boliger har behov for nyere drenering. Korrugert drensrør i plast som benyttes ved drenering rundt.

Dreneringen må ofte gjøres om, og hele kjelleren må isoleres. Hus med fjellgrunn innvendig, drenering osv. En del av grunnmuren står på fjellgrunn, og dermed blir dreneringen problematisk.